- 24 August 2020 -

Eenduidig en doelmatig voorschrijven van medicatie in eerste en tweede lijn

Digitaal transmuraal formularium stimuleert eenduidigheid bij uitgifte van medicatie

 “Het transmuraal MIJN.streek formularium leidt tot betere kwaliteit, meer veiligheid en kostenbeheersing bij het voorschrijven van geneesmiddelen.” Aan het woord is Jessica Vliegen, projectleider MIJN.streek formularium. De afgelopen twee jaar zijn binnen de programma’s MijnZorg en Anders Beter door de partners mooie resultaten geboekt.
Een gesprek met Jessica over het omvangrijke Farmacie-project MIJN.streek formularium.

Het MIJN.streek formularium is een transmuraal digitaal naslagwerk voor gemaakte medicatie-afspraken in de regio’s Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek. Het beoogt kwalitatief hoogstaand, eenduidig en doelmatig voorschrijfgedrag te bevorderen van professionals in Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) en Westelijke Mijnstreek (WM). Het uiteindelijke doel is dat alle huisartsen en medisch specialisten voorschrijven volgens de afspraken in het MIJN.streek formularium en alle apothekers medicatie op die wijze uitgeven. Samengevat: samen, zinvol en zuinig!”

De eerste stappen naar eenduidig en doelmatig voorschrijven
Jessica Vliegen: “In 2016 zijn we gestart met een verkenning. We zagen dat huisartsen, medisch specialisten en apothekers divers voorschreven en afleveren op aandoeningen. Vanuit onze ambitie voor zinnige en zuinige zorg zijn we gaan kijken hoe we meer eenduidigheid en doelmatigheid konden krijgen in het voorschrijven. We hebben gekozen voor het Asten formularium, dat door onze eigen formulariumcommissie is aangepast naar gezamenlijke afspraken tussen huisarts, apotheker en specialist. Hier deden we goede ervaringen op met onderlinge samenwerking en gezamenlijke formulariumafspraken. Zo hebben we de eerste stappen gezet naar een regionaal, transmuraal formularium en formulariumgericht voorschrijven.
Om die afspraken en samenwerking te borgen is in de jaren daarna veel tijd, energie en capaciteit gestoken in de implementatie en het onderhoud van het MIJN.streek formularium.”