Met het MIJN.streek formularium streven we naar een kwalitatief hoogwaardig, eenduidig en doelmatig voorschrijfgedrag en uitgifte in de Mijnstreek.

Themacoalitie Farmacie

Het MIJN.streek formularium is sedert 2021 niet langer een project maar een ingebedde structuur als onderdeel van de themacoalitie Farmacie. MIJN.streek formularium bestaat uit een stuurgroep die zorg dient te dragen voor verdere verankering  in de regio’s, een formulariumcommissie bevoegd voor het maken van de medicatie keuzes en een groepje belast met het communiceren van en besluitvorming over  alternatieven bij geneesmiddelentekorten. De zittingstermijn van de leden bedraagt 3 jaar, hierna wordt er gewisseld.

Stuurgroep

Bem Bruls / Mardoeka Christensen / Carin L’Ami / Rick Slijpen – Huisarts OZL
Math Hundscheid – Data-analist
Marieke Maussen – Apotheker OZL
René Bekhuis – CZ
Christel Verstraelen – Huisarts WM
Peggy Vromen – Apotheker WM
Kristy Pickwell / Paul Bergmans – Directie MCC
Hans Cremers – Poliklinisch apotheker Zuyderland
Ewout Tijdeman – Programmamanager Farmacie
Tom Dormans – Medisch specialist

Formulariumcommissie

Tjeu Klaassen – Onafhankelijk voorzitter
Ester Klaassen – Huisarts WM
Xander Stelten – Huisarts OZL
Milou van Gansewinkel / Monique van der Kuy – Apotheker WM
Emerald Smet – Apotheker OZL
Mark Reinders – Ziekenhuisapotheker
Tom Dormans – Medisch specialist
Luc Peeters / Martin Egging (per 01/01/2024) – Beheerder/apotheker
Mariëlle Manders – Adviserend apotheker CZ
Marjo Graus – Secretaresse 

Wat hebben we al bereikt

Het MIJN.streek formularium werd 2 jaar geleden uitgewerkt en geïmplementeerd in OZL en WM  met als doel eenduidig en doelmatig voorschrijven van medicatie in de eerste en tweede lijn. Een onderdeel van het MIJN.streek formularium is longmedicatie en het gebruik ervan. Gezien de grote hoeveelheid voorschrijvers van longmedicatie en de grote aantallen patiënten is gekozen voor een aparte en uitgebreide aanpak voor de implementatie in beide regio’s. Er werd een implementatieplan geschreven en de het MIJN.streek formularium/Longmedicatie werd geïntroduceerd op het Wenckebachsymposium in november 2019.

Minder devices

Het aantal devices werd teruggebracht van 120 naar een 30-tal hetgeen het maken van de juiste keuze aanzienlijk makkelijker maakt en wordt het vele malen eenvoudiger om de instructies voor effectief gebruik van de pompjes te optimaliseren. Een 5-tal lanceringsdagen in OZL en WM hadden tot doel om het MIJN.streek formularium/Longmedicatie onder de aandacht te brengen. Huisartsen, apothekers en Zuyderland longartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen ontvingen achteraf een koffertje met daarin de gekozen devices alsook een placemat met te volgen behandelstappen. Bovendien werd er een digitaal FTO beschikbaar gesteld dat zeer enthousiast werd ontvangen.  Een weliswaar arbeidsintensief maar baanbrekend project.

Onze doelstelling

Met het MIJN.streek formularium beogen we kwalitatief hoogwaardig, eenduidig en doelmatig voorschrijfgedrag en uitgifte van professionals in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek te bevorderen. Daarmee werken we aan bovenregionale doorontwikkeling van het doelmatig voorschrijven in de keten en borgen we werkafspraken in beide regio’s. Er zijn vier werkgroepen aan de slag met de uitwerking van:

  • Inhoud van het formularium
  • ICT
  • Monitoring
  • Beloning

Momenteel wordt er wordt hard gewerkt aan het door ontwikkelen van de spiegelinformatie (van maandelijks op praktijk niveau naar realtime op individueel niveau) en het passend maken van de honorering.

Vragen of opmerkingen?

  • Zonder uw hulp kan het formularium niet verder worden ontwikkeld. Hebt u vragen of opmerkingen over het MIJN.streek formularium? Laat deze dan hier achter.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.