MIJN.streek formularium;

de regionale transmurale standaard

voor effectieve medicatie.

Samen, zinvol en zuinig!

Ga snel naar:
image

Met het MIJN.streek formularium wordt bijgedragen aan de Triple aim gedachte. Samen een toekomstbestendige, integrale populatiegebonden aanpak ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid. Een aanpak die de groei in de zorgkosten beperkt. Om de samenwerking in Oostelijke Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek te borgen en verder te ontwikkelen is besloten om een transmuraal formularium op te zetten met een formulariumcommissie.

In de formulariumcommissie wordt ook eenduidige communicatie met de patiënt bevorderd door het maken van formulariumafspraken. Een ander belangrijk argument voor regionale formulariumafspraken is het feit dat ziekenhuis Zuyderland, werkzaam in beide regio’s, niet zal kunnen werken met twee verschillende formularia. Zeker binnen de gefuseerde maatschappen is dit geen werkbare situatie.

Lees meer

Het laatste nieuws over het formularium MIJN.streek