Het Patiëntgerichte gesprek

Met het Patiëntgerichte gesprek willen we de ervaren kwaliteit van zorg verbeteren en wij verwachten dat een betere afstemming van de zorg en de actievere betrokkenheid van de patiënt ook bijdraagt aan een betere gezondheid. Ook beogen we dat zorgverleners een (cultuur)omslag maken die aansluit bij het concept van Positieve Gezondheid.

Het patiëntgerichte gesprek bestaat uit een combinatie van de volgende bewezen effectieve interventies:

  • 2 minuten luisteren door de zorgverlener.
  • Mogelijkheid tot opnemen van het gesprek door de patiënt.
  • Inzet van de 3 goede vragen door de patiënt.
  • Inzet van de teach-backmethode door de zorgverlener.

De (combinatie van) interventies is het middel dat tijdens een gesprek wordt ingezet om te komen tot verbetering van de patiëntgerichte houding van de zorgverleners is de regio.

‘Het Patiëntgerichte gesprek’ is mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars. De projectondersteuning is gefinancierd door VEZN