Personalized Diabetes Care /

Zelfmanagement op maat

In dit project wordt het zelfmanagement bij mensen met diabetes type 2 versterkt. Hierdoor ontstaat een betere kwaliteit van zorg en leven voor de patiënt. Gestreefd wordt om dit te realiseren via preventie en zorg op maat. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een Individueel Zorgplan en nieuwe patiëntprofielen.

Doelstelling

Door het versterken van zelfmanagement bij mensen met diabetes type 2 ontstaat een betere kwaliteit van zorg en leven voor de patiënt. Door de hogere vitaliteit en arbeidsparticipatie is er ook maatschappelijk gezien winst te behalen. Zelfzorg en zorg op maat moet leiden tot doelmatigere zorg.