Ruimte voor Resultaat

Met Ruimte voor Resultaat willen we wijkverpleegkundige zorg leveren op een manier die past bij de hulpvraag van mensen. Men wil aansluiten bij de ambities van gemeenten en de contouren van toekomstige bekostiging van wijkverpleging. De stip aan de horizon is een brede vorm van resultaatsfinanciering waarbij de WMO, WLZ en ZvW financieel ontschot worden en de synergievoordelen van de stelsels maximaal benut worden.

Er is een lumpsum bedrag met de zorgverzekeraars overeengekomen. Het is gelukt om in de projectperiode de zorg binnen het afgesproken budget te realiseren. Ook worden de principes van positieve gezondheid toegepast. Er is wel een lichte overproductie ontstaan door een toename van het aantal klanten. Deze is meer dan vooraf geschat.

Dankzij Ruimte voor Resultaat is het aantal zorguren achter de voordeur met 17% gezakt ten opzichte van voor de projectperiode. Bovendien is erĀ een forse toename van inzet van hulpmiddelen en ook beeldbellen is toegenomen. Alle teams zijn overgeschakeld op digitale dossiers. Meer dan 80 % van de teams zijn geheel zelfsturend. Na afronding projectperiode is werkwijze gecontinueerd binnen de organisatie.