PlusPunt Medisch Centrum

Het organiseren van eerstelijnspluszorg heeft als doel om de juiste zorg op de juiste plek te leveren, waarbij domeindenken van de afzonderlijke schakels in de keten (verder) wordt verlaten. Hiervoor zijn nieuwe vormen van interactie tussen de eerste en tweede lijn nodig, om zodoende betere en efficiëntere zorg te verlenen. Dit leidt onder andere tot substitutie van zorg.

Eerstelijnspluszorg leidt tot zorg die laagdrempeliger is voor patiënten en dichterbij huis. Ook is doelmatigheid van zorg een doel van eerstelijnspluszorg. De patiënt valt onder regie van de huisarts en onder medische verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Door een intensievere samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten wordt de eerste lijn versterkt. Kortom, het eerstelijnspluscentrum draagt bij aan zinnige zorg van hoge kwaliteit, voorkomt onnodige (dure) tweedelijns zorg en biedt ondersteuning aan de huisarts.

Werkwijze
Eerstelijnspluszorg kan op verschillende wijzen in praktijk worden gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van een medisch specialist die consult houdt in een huisartspraktijk, een gemeenschappelijke poli, een eerstelijnspluscentrum in de wijk of een (virtuele of digitale) consultatiefunctie. MijnZorg heeft gekozen om te experimenteren met een fysiek eerstelijnspluscentrum.

De speerpunten van PlusPunt MC:

  • Huisartsenregie in het centrum.
  • Totaal aanpak diagnostiek en behandelingen met meerdere specialismen uit de tweede lijn.
  • Intensieve samenwerking tussen Zuyderland , huisartsen, POH/ NP’s en wijkverpleegkundigen: zorgcontinuüm.
  • Gericht op managen van het ziekteproces in de thuissituatie met actieve rol voor de patiënt.
  • Verbinding somatische en psychosomatisch domein.

Lees meer over PlusPunt Medisch Centrum