WeHelpen

Het stimuleren van de zelfverantwoordelijkheid en mantelzorg bij burgers in de regio voor eigen zorg en gezondheid (ontzorgen, participatie) is het doel  van WeHelpen. Om versnippering te voorkomen, is gekozen voor het stimuleren van één tool.

In een tijd waar burgerparticipatie hoog op de agenda staat, wordt er een steeds groter beroep gedaan op informele hulp. Dat speelt ook in Zuid-Limburg. Een goed sociaal netwerk is dan belangrijk. Maar dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Via WeHelpen is informele hulp eenvoudig bereikbaar en gratis voor iedereen die hulp kan gebruiken of wil organiseren.

Vanuit drie regionale proeftuinen komt het initiatief om WeHelpen in Zuid-Limburg te implementeren. Samen met de Provincie Limburg, regionale welzijnsorganisaties, bedrijven, zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten bundelen de proeftuinen MijnZorg, Anders Beter en Blauwe Zorg de krachten. Met als resultaat: een groot sociaal hulpnetwerk in de regio. Zo maken we informele hulp bereikbaar voor alle inwoners in Zuid-Limburg en creëren we een regio waar elkaar helpen vanzelfsprekend is.

Deelname van partijen helpt om WeHelpen groot te maken in de regio. WeHelpen biedt een deelnemende organisatie ook veel extra’s:

  • aan klanten een betrouwbaar alternatief voor (informele) hulp
  • de organisatie kan via WeHelpen vrijwillige hulp aanvragen voor eigen activiteiten
  • de organisatie organiseert met de WeHelpen organisatietool eenvoudig een hulpnetwerk
  • de medewerkers worden zelf gebruiker van WeHelpen door het aanbieden en vragen van hulp.

Het project is per 1 juli 2017 afgerond maar WeHelpen gaat door.  Alle organisaties zijn inmiddels aan de slag met WeHelpen en het initiatief wordt als regulier onderdeel van het werk in praktijk gebracht.

Lees meer over WeHelpen